Kohalikud notarid annavad tasuta nõu

Kolmapäeval, 1.novembril kell 14-17 ootavad kõik Eesti notaribürood oma maakonna inimesi külla.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamisest

Palamuse Vallavolikogu kehtestas ühtsed põhimõtted ja korra huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks valla eelarvest.

BODYART-treening

BODYART. Alates 26.septembrist Palamuse Gümnaasiumi võimlas.

Palamuse valla tunnuskirjad

23.veebruaril Palamuse rahvamajas toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel kuulutati välja Palamuse valla aukodanik, noorsportlase stipendiumi saaja ning anti üle Palamuse valla...

Ujumine Kuremaal 1.oktoobrist

Palamuse valla elanikel on igal pühapäeval võimalus kasutada transporti Kuremaa ujulasse.

Piirkonnavanem Jana Õim viibib puhkusel ajavahemikul 25.09.2017 -04.10.2017

Piirkonnavanem Jana Õim viibib puhkusel ajavahemikul 25.09.2017 -04.10.2017. Asendab piirkonnapolitseinik Ivo Saarela telefon 5235097. Puhkuse ajal piirkonnas kodanike vastuvõttu ei...

Tasuta nõu võlanõustajalt, psühholoogilt, tugiisikult

Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid.

Rahuliku meelega Palamuse lasteaiast

Artikkel ajalehes Vooremaa 27.07.2017   Võib öelda, et kui haldusreform alguse sai, oli Palamuse lasteaia uue hoone rajamise protsess juba täies hoos.   2014. aasta 10....

Sümboolika konkursi teade

Jõgeva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Palamuse Vallavalitsus ja Torma Vallavalitsus kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuvale Jõgeva vallale sümboolika leidmiseks. Konkursi...

Serva, Triibu, Ääre kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Serva, Triibu, Ääre kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Palamuse vallamajas (Kooli tn 4, Palamuse, Palamuse vald) 31.10.2016 kuni 14.11.2016.

Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

Kui vajate teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks või küsimusi, mis on seotud tööeluga, siis pöörduge karjäärinõustaja poole.

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping.

Maa-ametis valmis 'Maaomaniku meelespea'

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta.

Pakkumine Palamuse valla eakatele

Kaarepere sotsiaalkorteris Kaarepere keskus 24-13 on eakatel võimalik üürile tulla!

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette.

"Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ühinemisleping" projekti ja lisade avalikustamine

Palamuse Vallavolikogu  võttis vastu 20.10.2016 otsuse nr 163 "Ühinemislepingu ja lisade projekti heakskiitmine ja avalikustamine". Otsustati: 1. Avalikustada koostatud...

Teade

Alates oktoobrist ei toimu Palamuse vallamajas enam Keskkonnaameti metsanduse spetsialisti vastuvõttu. Põhjuseks on väga vähene külastatavus praegusel vastuvõtuajal. Edaspidi toimub Palamuse...

Hea Ragn-Sells klient

Alates 01.10.2016 jätkab Ragn-Sells Teile teenuse osutamist vastavalt läbiviidud korraldatud jäätmeveo hanke tingimustele ja nõuetele. ÜLDINFO ...

Teavitus

Lugupeetud Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare valla ning Mustvee ja Kallaste linna elanik ja ettevõtja   MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt...

Koolimäe kinnistu väikeelamumaad

Palamuse Vallavalitsus arendab vastavalt kehtestatud detailplaneeringule müügiks Jõgevamaal Palamuse vallas Palamuse alevikus Koolimäe kinnistul asuvaid pereelamu krunte.