Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

16.11.17

Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine  >>>

 

Toimetaja: PILLE SOOTS

"Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ühinemisleping" projekti ja lisade avalikustamine

28.10.16

Palamuse Vallavolikogu  võttis vastu 20.10.2016 otsuse nr 163 "Ühinemislepingu ja lisade projekti heakskiitmine ja avalikustamine".

Otsustati:

1. Avalikustada koostatud ühinemisleping ja selle lisade projekt „Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping"  ajavahemikul 28.10 - 18.11.2016.

2. Ettepanekud ka vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele esitada kirjalikult hiljemalt 18.11.2016 Palamuse Vallavalitsusele aadressil Kooli 4, Palamuse 49226 või e-posti aadressil vald@palamuse.ee .

 

 

Toimetaja: PILLE SOOTS