Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 45.istung

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 45.istung toimub neljapäeval 27.aprillil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis. Päevakorras: 1)...

Vallavalitsuse suvine tööaeg

Alates 2.maist kuni 31.augustini on  vallavalitsus avatud tööpäeviti 7.30-12.00 12.30-16.00.

Kaarepere kooli vilistlaste kokkutulek

Kaarepere kooli vilistlaste kokkutulek toimub 15.juulil 2017 koos kodukandipäevaga.

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avamine

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2017.

Liikluspiirangu kehtestamine Palamuse valla teedel

Vastavalt Palamuse Vallavalitsuse korraldusele nr 71  22.03.2017  kehtestatakse Palamuse valla haldusterritooriumil  asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele...

Palamuse Kultuuri küsitlus

Palamuse Kultuuri küsitlus

Palamuse valla tunnuskirjad

23.veebruaril Palamuse rahvamajas toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel kuulutati välja Palamuse valla aukodanik, noorsportlase stipendiumi saaja ning anti üle Palamuse valla...

Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

Kui vajate teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks või küsimusi, mis on seotud tööeluga, siis pöörduge karjäärinõustaja poole.

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping.

Maa-ametis valmis 'Maaomaniku meelespea'

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta.

Pakkumine Palamuse valla eakatele

Kaarepere sotsiaalkorteris Kaarepere keskus 24-13 on eakatel võimalik üürile tulla!

Rahvaküsitluse tulemused Palamuse vallas

Haldusterritoriaalse korralduse ja ühinenud omavalitsuse nime väljaselgitamiseks viidi Palamuse valla elanike seas läbi rahvaküsitlus.

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette.

Rahvaküsitluse korraldamine elektrooniliselt ja küsitluspunktides

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Palamuse vallas.   ...

"Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ühinemisleping" projekti ja lisade avalikustamine

Palamuse Vallavolikogu  võttis vastu 20.10.2016 otsuse nr 163 "Ühinemislepingu ja lisade projekti heakskiitmine ja avalikustamine". Otsustati: 1. Avalikustada koostatud...

Teade

Alates oktoobrist ei toimu Palamuse vallamajas enam Keskkonnaameti metsanduse spetsialisti vastuvõttu. Põhjuseks on väga vähene külastatavus praegusel vastuvõtuajal. Edaspidi toimub Palamuse...

Hea Ragn-Sells klient

Alates 01.10.2016 jätkab Ragn-Sells Teile teenuse osutamist vastavalt läbiviidud korraldatud jäätmeveo hanke tingimustele ja nõuetele. ÜLDINFO ...

Eterniidikogumisest

Seoses SA KIK otsusega (august 2016 vooru ei toimu) teatame, et MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus ei saa eterniidikogumise projekti taotlust esitada. Kui muudatusi ei...

Teavitus

Lugupeetud Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare valla ning Mustvee ja Kallaste linna elanik ja ettevõtja   MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt...

Koolimäe kinnistu väikeelamumaad

Palamuse Vallavalitsus arendab vastavalt kehtestatud detailplaneeringule müügiks Jõgevamaal Palamuse vallas Palamuse alevikus Koolimäe kinnistul asuvaid pereelamu krunte.