OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISAKTSIOON

TABIVERE JA PALAMUSE VALLAS  10.september 2017.a.   OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISAKTSIOON   Kogumisaktsiooni käigus võetakse vastu elanikelt TASUTA järgmist liiki...

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 49.istung

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 49.istung toimub neljapäeval 24.augustil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis. Päevakorras: 1)...

Palamuse valla arengukava ülevaatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 37 2 lõige 3 sätestab, et hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks kinnitab volikogu valla arengukava eelseisvaks neljaks eelarveaastaks. Palamuse valla...

Rahuliku meelega Palamuse lasteaiast

Artikkel ajalehes Vooremaa 27.07.2017   Võib öelda, et kui haldusreform alguse sai, oli Palamuse lasteaia uue hoone rajamise protsess juba täies hoos.   2014. aasta 10....

Kinnisvara müük enampakkumisel

Palamuse Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel munitsipaalomanduses oleva Kaarepere raamatukogu  kinnistu (registriosa nr 2262935) alghinnaga 56 000 eurot.....

Selgitus Palamuse lasteaia ehitamise ümber tekkinud meediakärale

Palamuse valda rünnatakse lisaks ühinevate omavalitsuste juhtidele ka maakonnalehe toimetaja poolt. Miks? Pahatahtlikult rahvale valet infot edastades ja paanikat külvates maakonnalehes on...

Huvitegevuse üleskutse

HEA PALAMUSE VALLA NOOR Kõikidele valdadele on eraldatud lisaraha huvitegevuse toetamiseks. Septembriks peab omavalitsustel aga valmis olema kava selle rakendamiseks. Mida teha, et see...

Ettepanekute esitamine Palamuse valla arengukava 2016-2026 muutmiseks

Ettepanekuid Palamuse valla arengukava 2016-2026 muutmiseks saab esitada kuni 01.augustini k.a e-mailile vald@palamuse.ee või tuua valla kantseleisse. 

Sümboolika konkursi teade

Jõgeva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Palamuse Vallavalitsus ja Torma Vallavalitsus kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuvale Jõgeva vallale sümboolika leidmiseks. Konkursi...

Ametnike puhkused

Palamuse vallavalitsuse ametnikud on 3.-30.juuli kollektiivpuhkusel. Valla kantselei on avatud tööpäeviti 7.30-12.00 ja 12.30-16.00. Registreerida saab sündi, surma ja elukohta. Vastu...

Serva, Triibu, Ääre kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Serva, Triibu, Ääre kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Palamuse vallamajas (Kooli tn 4, Palamuse, Palamuse vald) 31.10.2016 kuni 14.11.2016.

Vallavalitsuse suvine tööaeg

Alates 2.maist kuni 31.augustini on  vallavalitsus avatud tööpäeviti 7.30-12.00 12.30-16.00.

Palamuse Kultuuri küsitlus

Palamuse Kultuuri küsitlus

Palamuse valla tunnuskirjad

23.veebruaril Palamuse rahvamajas toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel kuulutati välja Palamuse valla aukodanik, noorsportlase stipendiumi saaja ning anti üle Palamuse valla...

Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

Kui vajate teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks või küsimusi, mis on seotud tööeluga, siis pöörduge karjäärinõustaja poole.

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping.

Maa-ametis valmis 'Maaomaniku meelespea'

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta.

Pakkumine Palamuse valla eakatele

Kaarepere sotsiaalkorteris Kaarepere keskus 24-13 on eakatel võimalik üürile tulla!