Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 44.istung

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 44.istung toimub neljapäeval 30.märtsil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.   Päevakorra projekt:...

HUUMORISÕBRAD

15.aprillil 2017 kell 12.00 antakse Palamuse rahvamajas üle 29.Oskar Lutsu Huumoripreemia stipendium. Selle saab žürii otsusel näitleja Raivo E.Tamm. Stipendiumi annab välja MTÜ Sokuturi...

Veel 20 000 inimesel on madalapalgalise tagasimakse taotlus esitamata

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel ei ole ligi 20 000 inimest, kellel võib olla õigus taotleda madalapalgalise tagasimakset, veel e-maksuametis/e-tollis oma tuludeklaratsiooni ega...

Tasuta infopäevad

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab kell 10.00-13.00 tasuta infopäevad MAK meede 4.3  „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid"  tutvustamiseks: 4. aprill –...

Palamuse Kultuuri küsitlus

Palamuse Kultuuri küsitlus

Palamuse valla tunnuskirjad

23.veebruaril Palamuse rahvamajas toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel kuulutati välja Palamuse valla aukodanik, noorsportlase stipendiumi saaja ning anti üle Palamuse valla...

Konkurss "Jõgevamaa Aasta Ema" 2017

2013. aasta kevadel kuulutasime koostöös Jõgevamaa Omavalitsuste Liiduga esmakordselt välja konkursi „Jõgevamaa Aasta Ema", et tunnustada Jõgevamaa ema, kes on silmapaistev töö- ja pereelus,...

Käivitus konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2017”

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutab välja konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2017", mis on ühtlasi Eesti eelvooruks üleeuroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse...

Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

Kui vajate teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks või küsimusi, mis on seotud tööeluga, siis pöörduge karjäärinõustaja poole.

Möödunud aasta eest ei saa deklareerida autokooli ja huvikoolituse kulusid

2016. aasta tulude deklareerimise peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu.

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping.

Maa-ametis valmis 'Maaomaniku meelespea'

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta.

Pakkumine Palamuse valla eakatele

Kaarepere sotsiaalkorteris Kaarepere keskus 24-13 on eakatel võimalik üürile tulla!

Rahvaküsitluse tulemused Palamuse vallas

Haldusterritoriaalse korralduse ja ühinenud omavalitsuse nime väljaselgitamiseks viidi Palamuse valla elanike seas läbi rahvaküsitlus.

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette.

Rahvaküsitluse korraldamine elektrooniliselt ja küsitluspunktides

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Palamuse vallas.   ...

"Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ühinemisleping" projekti ja lisade avalikustamine

Palamuse Vallavolikogu  võttis vastu 20.10.2016 otsuse nr 163 "Ühinemislepingu ja lisade projekti heakskiitmine ja avalikustamine". Otsustati: 1. Avalikustada koostatud...

Teade

Alates oktoobrist ei toimu Palamuse vallamajas enam Keskkonnaameti metsanduse spetsialisti vastuvõttu. Põhjuseks on väga vähene külastatavus praegusel vastuvõtuajal. Edaspidi toimub Palamuse...

Hea Ragn-Sells klient

Alates 01.10.2016 jätkab Ragn-Sells Teile teenuse osutamist vastavalt läbiviidud korraldatud jäätmeveo hanke tingimustele ja nõuetele. ÜLDINFO ...

Eterniidikogumisest

Seoses SA KIK otsusega (august 2016 vooru ei toimu) teatame, et MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus ei saa eterniidikogumise projekti taotlust esitada. Kui muudatusi ei...