Konverents

22.08.17 –  24.08.17 toimus  Jõgevamaal  rahvusvaheline konverents  „Lapsest lähtuva õpikäsitluse ja kaasava hariduse rakendamine Jõgevamaal, õppides naabrriikide kogemustest".  Naaberriikidest osalesid konverentsil Läti, Leedu ja Soome kolleegid.

Sellelt veebilehelt leiad ülevaate konverentsil toimunust nii pildis kui sõnas.

1. Läti-Leedu kolleegide sõnavõtud/ettekanded  (originaalmaterjal + tõlge)

Leedu-1.pdf Leedu-3.pdf
Leedu-2.pdf Leedu-3 tõlge.pdf
Läti-1.pdf Priekuli tõlge- inglise.pdf
Priekuli tõlge- inglise.pdf  

 

2. Soome kollegide sõnavõtt/ettekanne (originaalmaterjal + tõlge)

Soome-1 (slaidid).pdf Слайды - 1.pdf Slaidid 1.pdf
Soome-2 (slaidid).pdf Слайды - 2.pdf Slaidid 2.pdf
Soome-3 (slaidid).pdf Слайды - 3.pdf Slaidid 3.pdf
Soome-4 (slaidid).pdf Слайды - 4.pdf Saidid 4.pdf
kaarina tabel-5.pdf Petra-4 tõlge.pdf
skeem-6.pdf Vasu Kaarinassa Sanoista teoiksi (2).pptx
Soome-2(tõlge).pdf  

 

3. Maavanema Viktor Svjatõševi  vastuvõtt  23. augustil 2017 a., rahvusvahelise konverentsi põhipäev 24. august 2017 a. Jõgeva Kultuurikeskuses (3-osas)

4. Leedu kolleegide ülevaade Jõgevamaa lasteaedade külastustest, ümarlauast Põltsamaal ja  konverentsipäevast Jõgeva Kultuurikeskuses

5. Konverentsi päevakava

6. Konverentsil osalenute nimekiri

7. Väljavõte maakonna ajalehest „Vooremaa"

     Sõpruspiirkondade lasteaiaõpetajatel on üksteiselt palju õppida. 

8. Väljavõte Õpetajatelehest

9. Meened

Arved, maksekorraldused

 

 

Slaidid-1.pdf