Hajaasustuse veeprogramm 2013

27.03.14

Taotluste rahuldamine


Palamuse Vallavalitsuse 22.novembri 2013 korraldustega nr 133-138 "Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine" on rahuldatud järgmised taotlused:

1. Ahti Olgo taotlus projektile "Kuusiku kinnistu joogivee varustuse ja kanalisatsiooni ehitus" Süvalepa külas,  toetuse summa 4240,21 eurot, kogumaht 6360 eurot. Projekti eesmärk majapidamise joogiveega varustamine ja reovee ärajuhtimine. Projekti  ajaline kestus alates aprill 2014 kuni mai 2015.

2. Silvi Kaasik`u taotlus projektile "Raja kinnistu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus" Kaarepere külas, toetuse summa 1992,10 eurot, kogumaht 2988 eurot. Projekti eesmärk majapidamise veega varustamine ja reovee ärajuhtimine. Projekti ajaline kestus alates jaanuar 2014 kuni märts 2015.

3. Veiko Palm´i taotlus projektile "Vanavälja talu juurdepääsutee ehitus" Vanavälja külas, kaastaotleja Tiina Jürjenberg, toetuse summa 576,7 eurot, kogumaht 865 eurot. Projekti eesmärk juurepääsutee ehitus. Projekti ajaline kestus alates detsember 2013 kuni mai 2014.

4. Ene Tootson`i taotlus projektile "Kolli kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" Änkküla külas, toetuse summa 1600,08 eurot, kogumaht 2400 eurot. Projekti eesmärk reovee ärajuhtimine. Projekti ajaline kestus alates märts 2014 kuni oktoober 2014.

5. Tauno Tuvike`se taotlus projektile "Kaarli kinnistu puurkaevu ja veetrassi rajamine" Pikkjärve külas, toetuse summa 4332,23 eurot, kogumaht 6498 eurot. Projekti eesmärk majapidamise veega varustamine. Projekti ajaline kestus alates veebruar 2014 kuni aprill 2015.

6. Marko Laanes´e taotlus projektile "Pihlaka kinnistu veega varustamine ja veepuhastusseadmete paigaldamine" Luua külas, toetuse summa 5448,27, kogumaht 8172 eurot. Projekti eesmärk majapidamise veega varustamine  Projekti ajaline kestus alates detsember 2013 kuni detsember 2014.

 

 

 

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 5. augustist 2013 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa ja Tabivere vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 4. oktoober 2013.
Jõgeva maakonna Saare ja Torma vald 2013. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoorus ei osale.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele heade elamistingimuste tagamine ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel hiljemalt alates 01.01.2013 on majapidamine, millele toetust taotletakse ning taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel hiljemalt alates 01.01.2013 on samuti majapidamine, millele toetust taotletakse.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 07.06.2013 käskkirjast nr 1-4/106 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee.
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 4. oktoobriks 2013.

Täiendav informatsioon vallavalitsustest.    


 

Info:

Eha Lukats,

Jõgeva maavalitsuse majandus- ja transpordinõunik,

telefon 776 6381

e-posti aadress Eha.Lukats@jogevamv.ee

 

Pille Soots

Palamuse Vallavalitsuse registripidaja

telefon 776 2451

e-posti aadress pille@palamuse.ee

 

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste menetlemise komisjon

 esimees vallasekretär Elvira Osberg

liikmed

 pearaamatupidaja Imbi Saar

 registripidaja Pille Soots

 ehitusspetsialist Andres Haagen

 peamaakorraldaja Aivar Kolberg

Toimetaja: PRIIT KALME