Hajaasustuse veeprogramm 2012

27.03.14

Taotluste rahuldamine

Palamuse Vallavalitsuse 07.augusti 2012 korraldustega nr 205-209 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluse rahuldamine" on rahuldatud järgmised taotlused:

  1. Urmas Paju taotlus projektile „Kubuvälja kinnistu salvkaevu veepuhastusseadmete paigaldamine". Projekti tegevus on veepuhastusseadmete paigaldamine. Toetuse summa  1049.15 eurot, omafinantseering 526,15 eurot. Projekti eesmärk on vee kvaliteedi parandamine. Projekti ajaline kestus september 2012 kuni august 2013.
  2. Aili Jallakase taotlus projektile „Jalaka kinnistu puurkaevu veepuhastusseadmete paigaldamine". Projekti tegevus on veepuhastusseadmete paigaldamine. Toetuse summa  1085.17 eurot, omafinantseering 542,51 eurot. Projekti eesmärk on vee kvaliteedi parandamine. Projekti ajaline kestus september 2012 kuni august 2013.
  3. Urmas Orusalu taolus projektile „Luuasaare kinnistu puurkaevu ja veetöötlusseadmete paigaldamine" Projekti tegevused on puurkaevu rajamine, veetrassi kaevamine, veetõsteseadmete ja –töötlusseadmete paigaldus. Toetuse summa  4033,53 eurot, omafinantseering 4246,47 eurot. Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamise parandamine. Projekti ajaline kestus september 2012 kuni august 2013.
  4. Jaan Kolli taotlus projektile „Pällu kinnistu joogiveetorustiku rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine". Toetuse summa  1993,58 eurot, omafinantseering 996,65 eurot. Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine. Projekti ajaline kestus september 2012 kuni august 2013.
  5. Rene Alliku taotlus projektile „Tiidu kinnistu puurkaevu rajamine". Toetuse summa  3386,17 eurot, omafinantseering 1692,83 eurot. Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine. Projekti ajaline kestus september 2012 kuni august 2013.

Palamuse Vallavalitsuse 07.08.2012 korralduse nr 209 "Hajaasustuse veeprogrammi taotluse rahuldamine" muutmine nr 235  06.09.2012:

  1. Rene Alliku taotlus projektile "Tiidu kinnistu puurkaevu rajamine" Toetuse summa 3080,15 eurot, omafinantseering 1539,85 eurot. Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamine. Projekti ajaline kestus september 2012 kuni august 2013.
Toimetaja: PRIIT KALME