Hajaasustuse veeprogramm 2011

27.03.14

Taotluste rahuldamine

Palamuse Vallavalitsuse 21.juuni 2011 korraldustega nr 197-200 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluse rahuldamine" on rahuldatud järgmised taotlused:

1.       Silja Tõnissaar`e taotlus projektile „Salvkaevu kaevamine" Mullavere külas. Projekti tegevus on salvkaevu kaevamine. Toetuse summa 1224,59 eurot, omafinantseering 612,21 eurot. Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamise parandamine. Projekti ajaline kestus juuli 2011 kuni juuni 2012.

2.       Kalle Kiis`a taotlus projektile „ Piiri kinnistu puurkaev" Änkküla külas. Projekti tegevused: puurkaevu projekteerimine, vee analüüside tegemine, puurimistööd. Toetuse summa 2136,10 eurot, omafinantseering 1067,90 eurot.  Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamise parandamine. Projekti ajaline kestus august 2011 kuni juuli 2012.

3.       Hans Möldri (Mölder) taotlus „Möldri katastriüksusel paikneva ühispuurkaevu vee kvaliteedi parandamine" Luua külas. Projekti tegevused: puurkaevu akti koostamine, veeanalüüside võtmine ja töötlemine, veetöötlusseadme hankimine ja montaaž. Toetuse summa 1169,35 eurot, omafinantseering 584,67 eurot. Projekti eesmärk vee kvaliteedi parandamine. Projekti ajaline kestus juuli 2011 kuni juuni 2012.

4.       Priit Soots`i taotlus projektile „Vanatalu puurkaev" Änkküla külas. Projekti tegevused: puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete hankimine ja paigaldamine, rauaeemaldusfiltri paigaldamine, veetrassi rajamine. Toetuse summa 6333,65 eurot, omafinantseering 3166,35 eurot. Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamise parandamine. Projekti ajaline kestus august 2011 kuni juuli 2012.

 

Palamuse Vallavalitsuse 21.juuni 2011 korraldusega nr 201 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluse osaline rahuldamine" on rahuldatud osaliselt Elli Soits`i taotlus projektile „Keldrimäe kinnistu salvkaevu kaevamine" Ehavere külas. Projekti tegevused: salvkaevu kaevamine, veetrassi rajamine, veetõsteseadmete hankimine ja paigaldus, veeanalüüsi võtmine.  Toetuse summa 627,42 eurot, omafinantseering 2101,68 eurot. Projekti eesmärk on majapidamise veega varustamise pararandamine. Projekti ajaline kestus august 2011 kuni juuli 2012.

Toimetaja: PRIIT KALME