Hajaasustuse veeprogramm 2008

27.03.14

Taotluste rahuldamine

Palamuse Vallavalitsuse 24.oktoobri 2008 korraldusega nr 199 "Hajaasustuse veeprogrammi taotluste rahuldamine" on rahuldatud järgmised taotlused:
1. Anneli Alekandi taotlus "Puurkaevule rauaeemaldus-veepehmendusseadme paigaldamiseks" Änkküla külas,  toetuse summa 25252.- krooni, kogumaht 37878.- krooni. Projekti eesmärk vee kvaliteedi parandamine. Projekti  ajaline kestus alates november 2008 kuni oktoober 2009.
2. Silvi Jaanuse taotlus projektile "Puurkaevu rajamine" Kaarepere külas, toetuse summa 83 386.- krooni, kogumaht 125080.- krooni. Projekti eesmärk majapidamise veega varustamine. Projekti ajaline kestus alates november 2008 kuni oktoober 2009.
3. Aili Jallakase taotlus projektile "Puurkaevu rajamine" Mullavere külas, toetuse summa 100000.- krooni, kogumaht 199700.- krooni. Projekti eesmärk majapidamise veega varustamine. Projekti ajaline kestus alates november 2008 kuni oktoober 2009.
4. Maimo-Rosilda Meruski taotlus projektile "Puurkaevu rajamine" Ehavere külas, toetuse summa 62343.- krooni, kogumaht 93515.- krooni. Projekti eesmärk majapidamise veega varustamine. Projekti ajaline kestus alates november 2008 kuni oktoober 2009.
5. Veiko Nukka taotlus projektile "Nukka kinnistu veevõrgu rekonstrueerimine" Nava külas, toetuse summa 62604.- krooni, kogumaht 94000.-krooni. Projekti eesmärk vee kvaliteedi parandamine. Projekti ajaline kestus alates aprill 2009 kuni oktoober 2009.
6. Urmas Paju taotlus projektile "Palamuse valla Kubuvälja kinnistu salvkaevu süvendamine ja veetrassi ehitamine" Raadivere külas, toetuse summa 27699.- krooni, kogumaht 41590.- krooni. Projekti eesmärk vee kvaliteedi parandamine Projekti ajaline kestus alates november 2008 kuni oktoober 2009.
7. Ilmar Tammistu taotlus projektile "Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine" Änkküla külas, toetuse summa 40113.- krooni, kogumaht 60840.- krooni. Projekti eesmärk majapidamise veega varustamine ja vee kvaliteedi parandamine. Projekti ajaline kestus alates november 2008 kuni oktoober 2009.
8. Ene Tootsoni taotlus projektile "Puurkaevu rajamine" Änkküla külas, toetuse summa 70800.- krooni, kogumaht 106200.- krooni. Projekti eesmärk majapidamise veega varustamine. Projekti ajaline kestus alates november 2008 kuni oktoober 2009.
Toimetaja: PRIIT KALME