Möödunud aasta eest ei saa deklareerida autokooli ja huvikoolituse kulusid

2016. aasta tulude deklareerimise peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu.

Aukodaniku kandidaat 2017

Veebruaris, vabariigi aastapäeval kuulutatakse välja Palamuse valla järjekordne  aukodanik. Aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse erilise...

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping.

Maa-ametis valmis 'Maaomaniku meelespea'

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta.

Pakkumine Palamuse valla eakatele

Kaarepere sotsiaalkorteris Kaarepere keskus 24-13 on eakatel võimalik üürile tulla!

Rahvaküsitluse tulemused Palamuse vallas

Haldusterritoriaalse korralduse ja ühinenud omavalitsuse nime väljaselgitamiseks viidi Palamuse valla elanike seas läbi rahvaküsitlus.

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette.

Rahvaküsitluse korraldamine elektrooniliselt ja küsitluspunktides

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Palamuse vallas.   ...

"Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ühinemisleping" projekti ja lisade avalikustamine

Palamuse Vallavolikogu  võttis vastu 20.10.2016 otsuse nr 163 "Ühinemislepingu ja lisade projekti heakskiitmine ja avalikustamine". Otsustati: 1. Avalikustada koostatud...

Teade

Alates oktoobrist ei toimu Palamuse vallamajas enam Keskkonnaameti metsanduse spetsialisti vastuvõttu. Põhjuseks on väga vähene külastatavus praegusel vastuvõtuajal. Edaspidi toimub Palamuse...

Hea Ragn-Sells klient

Alates 01.10.2016 jätkab Ragn-Sells Teile teenuse osutamist vastavalt läbiviidud korraldatud jäätmeveo hanke tingimustele ja nõuetele. ÜLDINFO ...

Eterniidikogumisest

Seoses SA KIK otsusega (august 2016 vooru ei toimu) teatame, et MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus ei saa eterniidikogumise projekti taotlust esitada. Kui muudatusi ei...

Teavitus

Lugupeetud Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare valla ning Mustvee ja Kallaste linna elanik ja ettevõtja   MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt...

Koolimäe kinnistu väikeelamumaad

Palamuse Vallavalitsus arendab vastavalt kehtestatud detailplaneeringule müügiks Jõgevamaal Palamuse vallas Palamuse alevikus Koolimäe kinnistul asuvaid pereelamu krunte.

Serva, Triibu ja Ääre kinnistute detailplaneeringu algatamise teade

KJ Arenduse OÜ (registrikood 12945935) soovib üldplaneeringujärgse perspektiivse väikeelamumaa võtta sihtotstarbeliselt kasutusse.

Kauplusauto

Kauplusauto peatuskohad.

Palamuse Valla Teatajas avaldatava reklaami hinnad

  1. Palamuse Vallavalitsuse korraldusega nr 130 22.04.2015 kehtestatakse alates 01.mai 2015 skanneeritud materjalide saatmisel e-kirjaga teenustasuks 1 euro lehekülje eest. 2....