4.10.17
  • Palamuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri  >>>
  • Palamuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  >>>

 

 

Toimetaja: PRIIT KALME