Sotsiaalteenused

19.10.16

Sotsiaalteenuse taotlejaks võib olla isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Palamuse vald.
Sotsiaalteenuseid osutatakse korra alusel isikule, kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja kes vajab toimetulemiseks kõrvalabi.
Üldjuhul osutatakse sotsiaalteenuseid isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui ülalpidaja ei ole suuteline mõjuvatel põhjustel vajalikku abi osutama.

Palamuse vallast taotletavad teenused on:

 • Koduteenused
 • Üldhooldusteenus
 • Tugiisiku teenus
 • Isikliku abistaja teenus
 • Sotsiaaleluruumi teenus
 • Nõustamisteenused
 • Täisealise isiku hooldamise teenus
 • Puudega lapse hooldamise teenus
 • Sotsiaaltranspordi teenus

     Sotsiaalteenuste osutamise kord Palamuse vallas  >>>

 • Sotsiaalteenuste taotlemise avaldus  PDF / RTF
 • Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise avaldus  PDF / RTF


 

Toimetaja: PRIIT KALME