Sissetulekust sõltuvad toetused

17.08.16

Ravikulude ning abivahendite soetamise toetus
Igapäevase toimetuleku toetus
Küttetoetus
Toetus vältimatuks sotsiaalabiks
Puudega isikute sotsiaaltoetus
Toetus puudega isikute sotsiaalteenuste eest tasumiseks

Avaldus esitada koos  tervisealaste-, kulu- ja sissetulekut tõendavate dokumentidega vallavalitsusele

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palamuse vallas  >>>

Toimetaja: PRIIT KALME