Sissetulekust mittesõltuvad toetused

14.07.17

Sünnitoetus
Avaldus esitada vallavalitsusele


Esimesse klassi astuja toetus
Avaldus esitada valla munitsipaal-või erivajadustega lastega kooli 1.septembril

Laste jõulupaki toetus
Laste koolinimekirjade alusel

Matusetoetus
Avaldus esitada vallavalitsusele

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palamuse vallas  >>>

Toimetaja: PILLE SOOTS