HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2016

16.05.17


Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avamine

 

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 8. aprillist 2016 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas.
Taotluste esitamise tähtaeg on 10. juuni 2016.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2016 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjast nr 1.1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee .

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 10. juuniks 2016.

Täiendav informatsioon vallavalitsustest.

Info:

Eha Lukats,

Jõgeva maavalitsuse majandus- ja transpordinõunik,

telefon 776 6381

e-posti aadress Eha.Lukats@jogevamv.ee

 

Pille Soots

Palamuse Vallavalitsuse registripidaja

telefon 776 2451

e-posti aadress pille@palamuse.ee

 

Hajaasustuse programmi taotluste menetlemise komisjon:

esimees vallasekretär Elvira Osberg

liikmed

pearaamatupidaja Imbi Saar

registripidaja Pille Soots

ehitusspetsialist Andres Haagen

maakorraldaja Aivar Kolberg

 

Taotluste rahuldamine:

Regionaalministri 17.03.2016 käskkirja 1.1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016.a programmdokument" punkt 16.5 alusel avalikustab Palamuse Vallavalitsus toetuse saajad.

Palamuse Vallavalitsuse 10.08.2016 korraldusega 183 – 197 „Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamine" on rahuldatud järgmised taotlused:

1. Moonika Bekker Jõe kinnistule Pikkjärve külas veesüsteemi rajamiseks toetus 4720.24 eurot.

2. Moonika Bekker Jõe kinnistule Pikkjärve külas kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks toetust 1386.74 eurot.

3. Elma Kajak Lepikuvälja kinnistule veesüsteemi rajamiseks  toetust 854.42 eurot.

4. Elma Kajak Lepikuvälja kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks toetust 2206.36  eurot.

5. Linda Põder Kullamäe kinnistule veesüsteemi rajamiseks  toetust 714.70 eurot.

6. Linda Põder Kullamäe kinnistule kanalisatioonisüsteemi  rajamiseks  toetust 1821.42 eurot.

7. Allar Villa Lombi  kinnistule kanalisatioonisüsteemi  rajamiseks  toetust 1640.08  eurot.  

8. Kalvi Korkmann Värniku  kinnistule imbsüsteemi  rajamiseks  toetust 1663.42  eurot.  

9. Anu Paju-Lubi Kooli  kinnistule veesüsteemi rajamiseks  toetust 1112 eurot.

10. Anu Paju-Lubi Kooli  kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks  toetust 3976 eurot.

11. Ilme Vahi  Vahi  kinnistule veesüsteemi kaasajastamiseks  toetust 3320 eurot.

12. Milvi Tõekalju Laanemetsa kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks  toetust 1698.08 eurot.

13. Valentina Tammistu Aasa kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks  toetust 1520.74 eurot.

14. Triinu Leppik Lepiku kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks  toetust 1453.41 eurot.  

15. Mallis Talvik Lombi kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks osalist toetust 976.39 eurot.

Toimetaja: PILLE SOOTS