Planeeringuprotsess

24.09.15
 • Palamuse valla üldplaneeringu algatamine 26.jaanuaril 2006 vallavolikogu otsusega nr 38
 • Palamuse valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek 11.-25.august
 • 25. AUGUSTIL 2006 ÜLDPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTI TUTVUSTAV JA PLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI AVALIK ARUTELU PALAMUSEL
 • Planeeringu I seminar 18.septembril Palamusel
 • Planeeringu II seminar 28.septembril Palamusel
 • Planeeringu III seminar 11.oktoobril Palamusel
 • Planeeringu juhtrühma seminarid
 • Palamuse valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek 8.veebruar-7.märts 2007
 • 7.MÄRTSIL 2007 ÜLDPLANEERINGU ESKIISI TUTVUSTAV JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) ARUANDE AVALIK ARUTELU PALAMUSEL
 • Palamuse valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine Palamuse Vallavolikogu otsusega nr 149 16.08.2007  >>>
 • PLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK 27.08.-24.09.2007 
 • Planeeringu avalik arutelu 11.10.2007
 • Planeeringu kehtestamine 22.11.2007 vallavolikogu otsusega nr 168  >>>
 • Üldplaneeringut muutva Köstri alle 3 detailplaneeringu kehtestamine 30.12.2008 vallavolikogu otsusega nr 233  >>>
 • Planeeringu ülevaatamine 14.01.2010 vallavolikogu otsusega nr 17  >>>
 • Planeeringu täiendamine 24.03.2011 vallavolikogu otsusega nr 82  >>>
 • Planeeringu ülevaatamine 27.03.2014 vallavolikogu otsusega nr 27  >>>

Täpsemat informatsiooni üldplaneeringu protsessi kulgemise kohta on võimalik saada Palamuse vallavalitsusest (Priit Kalme, tel 776 2448) ja konsultatsiooniettevõttelt Hendrikson & Ko (tel 740 9802).

Toimetaja: PRIIT KALME