KIK'i toetus projektile "Pikkjärve pargi ja Nava oja hooldustööd"

18.08.14

Projekti eesmärgiks on teostada võsatõrjet ja niitmist Pikkjärve kaitsealusel pargialal, puhastada Nava oja setetest ja vette kukkunud puudest ning risust ca 700 meetri ulatuses, likvideerida oja kaldal asuvad ohtlikud puud. Projekti elluviimise üldiseks eesmärgiks on säilitada Vooremaa maastikukaitsealal loodusobjekti väärtusi pikemaks perioodiks ja tagada kaitserežžiimi täitmine.

Toimetaja: PRIIT KALME