Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine

17.08.16

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Palamuse Vallavalitsusest.

Täpsem informatsioon tel. 776 2446; 776 2453, 53 292 939.

 

 

Parkimiskaart antakse isikule tasuta.

  • Püsiva liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde puhul kuni 5 aastaks
  • Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde puhul kuni 6 kuuks
  • Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule mitte autole. Seega on parkimiskaardi kasutamine lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

Kaardi taotlemisel tuleb esitada:

  • Isikut tõendav dokument
  • Arsti teatis (v.a. tööealised isikud)
  • Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta
  • Parkimiskaarti taotleva isiku foto formaadiga 3x4 cm

 

Sotsiaalministri 23.12.2010.a määrus nr 90 "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused"  >>>

 

 

Toimetaja: PRIIT KALME