Palamuse valla soojamajanduse arengukava

16.10.17

Palamuse vald sai toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile „Palamuse valla soojamajanduse arengukava".

Projekti eesmärgiks on soojusmajanduse arengukava alusel eelduste loomine energia lõpptarbimise vähendamiseks Palamuse vallas. Palamuse valla soojusmajanduse arengukava 2017-2027 annab ülevaate valla kaugküttevõrgu soojusenergia tootmisest ja tarbimisest, analüüsib millisel viisil on kõige otstarbekam antud võrgupiirkonnas jätkata kaugkütte arendamist.


   

 

 

Toimetaja: PRIIT KALME