Palamuse kirikupargi hoolduskava, dendroloogilise hinnangu ja geoaluse koostamine

18.08.14

Palamuse vald sai toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile: „Palamuse kirikupargi hoolduskava, dendroloogilise hinnangu ja geoaluse koostamine"

Projekti käigus koostatakse pargile hoolduskava, dendroloogiline hinnang. Planeeritud tööde teostamine on hädavajalik kuna pargi taastamiseks vajalikke töid pole ilma kavata võimalik ellu viia. Projekti tulemusel saavutatut kasutatakse pargi olukorra parandamiseks.

Toimetaja: PRIIT KALME