Palamuse aleviku kortermajade küttesüsteemide üleviimine tsentraalsele soojuspumbasüsteemile

18.08.14

Palamuse vald sai toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile „Palamuse aleviku kortermajade küttesüsteemide üleviimine tsentraalsele soojuspumbasüsteemile".

Projekti eesmärgiks on Palamuse alevikus seitsme hoone küttesüsteemi viimine maasoojuspumpadel põhinevale süsteemile, mille tulemusel vähendatakse energeetika negatiivset keskkonnamõju (CO2 vähenemine 211,56 t/a), toetades sellega välisõhu kvaliteedi parandamist ja kliimamuutuste tagajärgede leevendamist. Lisaks sellele vähenevad projekti tulemusel oluliselt kulud amortiseerunud suurte soojakadudega küttetrassi mitte kasutamise ja sellega seonduvalt hooldus- ja remondikulude arvelt ning toasooja hinda on võimalik alandada kuni 30 %.

Projekti tulemusel on seitse hoonet viidud maasoojuspumpadel põhinevale küttelahendusele, kus toasoooja saamiseks kasutatakse taastuvat energiaallikat- maasoojust. Uue küttelahenduse tulemusel väheneb keskkonnakoormus.

Projekti tulemusel lõpetatakse amortiseerunud suurte soojakadudega küttetrassi kasutamine.

Toimetaja: PRIIT KALME