Jäätmetejaam

1.12.16

Palamuse sorteeritud jäätmete jaam asub Palamuse alevikus aadressil O.Lutsu tänav (Jäätmejaama)

Vastu võetakse:

  • ohtlikke jäätmeid
  • suuregabariidilisi jäätmeid
  • elektri- ja elektroonikajäätmeid
  • metallijäätmeid
  • akusid
  • vanarehve
  • vana mööblit

Kooli katlamajas, Staadioni 2c saab ära anda vana olmetehnika ja elektroonikajäätmed.

Lahtioleku aegade suhtes võtta ühendust Enn Kiviga, tel 522 1723.

Pidagem meeles, et jäätmejaam on vaid sorteeritud jäätmete, mitte olmeprügi ladustamiseks!

Teine ohtlike jäätmete kogumiskonteiner asub Palamuse alevikus Palamuse Päästekomando juures aadressil O.Lutsu 5. Konteineri võti asub Päästekomandos.

 

Lähim sõiduautode lammutus on  Jõgeva vallas, Siimustis  Semako Romulad OÜ, tel.5083047 www.hot.ee/semako.

Ehitusjäätmeid saavad vallakodanikud ära anda Torma Prügilas, Torma vald.