Maamaks

26.04.16

Maamaks tuleneb kehtestatud maamaksumäärast ja maa maksustamishinnast. Maksustamishind sõltub maa väärtusest konkreetses hinna- või viljakusstsoonis ning maksustatava maatüki iseloomust (suurus, sihtotstarve, kõlvikuline jaotus).

Maamaksumääraks Palamuse vallas on Palamuse Vallavolikogu 30.detsembri 2010 määrusega nr 22 alates 2011 aasta 1.jaanuarist kehtestatud 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajadussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks on kehtestatud 1,8 % maa maksustamishinnast aastas.

Maa maksustamishinnad on arvutatud 2001. aastal kehtima hakanud maa korralise hindamise tulemuste alusel. Palamuse valla maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa on kehtestatud Keskkonnaministri 30. novembri 2001. aasta määrusega nr 50 "Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine" lisas 61.

 

Tasumisele kuuluva maamaksu summa arvutab ja maksuteate väljastab Maksu- ja Tolliamet.

Maamaks arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal.

 

  • Maksu- ja tolliamet maamaksust   >>>
  • Rahandusministeerium kodualusest maamaksusoodustusest   >>>
Toimetaja: PRIIT KALME