1.12.16

TALIHOOLDUS VALLA TÄNAVATEL JA TEEDEL 2016-2017


Palamuse aleviku tänavatel ja parklates teostab talihooldust eeloleval talvel AS Vooremaa Teed. Hommikuti peale tuisku või lumesadu puhastatakse Palamuse alevikus esmalt lumest gümnaasiumi ja lasteaia parklad, et oleks võimalik koolil ja lasteaial tööd alustada, koheselt järgnevad aleviku parklad ja Uue tänava ringtee jne. Alles viimases järjekorras on võmalik lumetõrjet teostada korterelamute esistel, sest sinna pargitud sõiduautod segavad hooldemasina tööd. Palve autoomanikele, kellel jääb auto päevaks maja ette ja see takistab lumetõrjetöid, oleks vaja see parklasse ringi teiseldada, vastasel korral jäetakse majaesisel lumetõrje teostamata.

Külateedel teostatakse lumetõrjetöid üldise järjekorra alusel ja tööjärjekorda lepingutesse ette kirjutatud ei ole.
Palamuse aleviku tänavatel ja parklates teostab talihooldust  AS VOOREMAA TEED
Meeme Soieva, telefon on 53 307 837
 
Palamuse aleviku pargi- ja kõnniteedel, koolimaja ja vallamaja juures ning Palamuse valla hallata olevatel teedel Luua külakeskuses teostab talihooldust  OÜ POP& HALJASTUS OÜ
Jaak Rillo, telefon 51 62 493
 
Kaarepere külakesuses ja Mäetaguse teel, teostab talihooldust LP GREEN OÜ
Rainis Poll, telefon 51 83 181.
 
Kaarepere piirkonna külateedel teostab talihooldust KERSELI OÜ. 
kontaktisik Andrus Piho, telefon  50 51 183
 
Palamuse piirkonna külateedel teostab  talihooldust OÜ OJA
Madis Makkar, telefon  52 34 325
 
Erateedel teostatakse talihooldust vastavalt Palamuse Vallavalikogu määrusele nr. 18 „Palamuse valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord", mis kehtib 27. novembrist 2014.


Palamuse valda läbivatel riigimaanteedel teostab teede hooldust AS REV-2. Infotelefon on 5866790.
Maanteeameti teeinfo telefon on 1510.

 

 

Tasuta lumetõrje valla erateedel
 

Tasuta lumetõrje erateedel toimub vastava korra alusel.

  • Palamuse valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord  >>>
  • Avaldus erateel tasuta lumetõrje teostamiseks  PDF / RTF

 

Toimetaja: PRIIT KALME