Vallavara kindlustamise teenuse ostmine

16.02.17

Palamuse Vallavalitsus korraldab pakkumistega lihthanke vallavara kindlustamise teenuse ostmiseks. Kindlustusperioodiks on 11.02.2017–10.02.2018. Pakkumine esitada 06.veebruar 2017 vald@palamuse.ee

Lähteülesandes on valla vara kindlustamine (k.a. Lible kuju, tänavavalgustus Kaareperes ja Palamusel, maaküttetorustikud Palamusel ja Kaareperes)

Infot kindlustamisele mineva vara  kohta annab vallavara juhataja Enn Kivi (tel. 5221723)

Hanke võitis ERGO Insurance SE.

Toimetaja: PRIIT KALME

Lihthange Palamuse valla 2016.aasta majandusaasta-aruande auditeerimiseks

1.03.17

Palamuse Vallavalitsus korraldab pakkumistega lihthanke Palamuse valla 2016.aasta majandusaasta-aruande auditeerimiseks. Nõutav avaliku sektori vandeaudiitori kutsetase. Auditeerimise läbiviimise aeg Aprill-Märts 2017. Pakkumine peab sisaldama kõiki auditeerimisega seotud kulutusi.

Pakkumine esitada 06.veebruariks 2017 aadressil vald@palamuse.ee

Hanke võitis audiitorbüroo ELSS AS.

Toimetaja: PRIIT KALME

Kaarepere võrkpalliplatsi taastamine

31.05.16

Palamuse Vallavalitsus  soovib leida võrkpalliplatsi taastamiseks tööde teostajat.
Hinnapakkumised saata  26.maiks  ellen@palamuse.ee.
Pakkumisi ei esitatud.
Info:  tel. 525 8509

Toimetaja: PRIIT KALME

Hinnapäring talihooldeks Kaarepere külakeskuses

28.10.15
Hinnapäring talihooldeks Kaarepere külakeskuses  >>>
Talihoolet teostab LP Green OÜ.
Toimetaja: PRIIT KALME

Hinnapäring talihooldeks Palamuse alevikus tänavatel ja parklates

28.10.15
Hinnapäring talihooldeks Palamuse alevikus tänavatel ja parklates  >>>
Talihoolet teostab AS Vooremaa Teed.
Toimetaja: PRIIT KALME

Hinnapäring talihooldeks Palamuse vallateedel II

28.10.15

Hinnapäring talihooldeks Palamuse vallateedel II  >>>
Talihoolet teostab AS Vooremaa Teed.

Toimetaja: PRIIT KALME

Hinnapäring talihooldeks Palamuse vallateedel I

28.10.15

Hinnapäring talihooldeks Palamuse vallateedel  >>>
Talihoolet teostab OÜ Oja.

Toimetaja: PRIIT KALME

Kaarepere rahvamaja fuajee remonditööde hange

15.05.15

Palamuse Vallavalitsus korraldab hanke Kaarepere rahvamaja fuajee remonditööde tegemiseks. Pakkumise esitamise tähtaeg 17.04.2015 kell 10:00. Hankes osalemise soovi korral esitada taotlus hankedokumentide saamiseks aadressil  andres.haagen@palamuse.ee.
Leping tööde tegemiseks sõlmiti osaühinguga Jõgeva Ehitus.

Toimetaja: PRIIT KALME

Lihthange Palamuse valla 2014. majandusaastaaruande auditeerimiseks

27.03.15
Palamuse Vallavalitsus korraldab lihthanke Palamuse valla 2014.aasta majandusaastaaruande auditeerimiseks. Nõutav avaliku sektori vandeaudiitori kutsetase. Auditeerimise läbiviimise aeg Märts 2015. Pakkumine peab sisaldama kõiki auditeerimisega seotud kulutusi.  Pakkumine esitada 15.veebruariks 2015 aadressil vald@palamuse.ee või kooli 4 Palamuse alevik Jõgevamaa.
Täiendav info tel 776 2442 või aadressil imbi@palamuse.ee
Hanke võitis Audiitorbüroo Fibroiin OÜ.
Toimetaja: PRIIT KALME

Lihthange vallavara kindlustamise teenuse ostmiseks

17.02.15
Palamuse Vallavalitsus korraldas lihthanke vallavara kindlustamise teenuse ostmiseks. Kindlustusperioodiks on 11.02.2015–11.02.2016. Pakkumine esitada 06.veebruar 2015 aadressil vald@palamuse.ee või Kooli 4 Palamuse alevik Jõgevamaa.
Täiendav info tel 776 2442 või aadressil imbi@palamuse.ee
Hanke võitis If P&C Insurance AS.
Toimetaja: PRIIT KALME

Lihthange laenu võtmiseks Palamuse lasteaia uue hoone projekteerimise finantseerimisel

30.12.14
19.12 korraldas Palamuse vallavalitsus lihthanke pakkumistega  laenu võtmiseks Palamuse lasteaed Nukitsamees uue hoone projekteerimise finantseerimiseks. Pakkumised esitati 6 pangale. Kaks nendest loobusid osalemisest. Parima pakkumise tegi Danske Bank AS Eesti filiaal.
Toimetaja: PRIIT KALME

Lihthange lume- ja libeduse tõrjeks Luua külas

6.01.15

Palamuse Vallavara kuulutas välja hanke lume ja libeduse tõrjeks Luua külas Palamuse valla hallata olevatel siseteedel, riigimaantee ääres kulgeval kergliiklusteel ja parklas.
Lepingu kehtivus 10.01.2015 kuni 01.11.2015.
Küsimused palun esitada e-posti aadressil enn@palamuse.ee või telefonil 52 21 723.
Hanke võitis LP Green OÜ.

Toimetaja: PRIIT KALME

Lihthange Palamuse pargi hooldamiseks

12.12.14

Palamuse vallavalitsus kuulutab välja lihthanke Palamuse pargi hooldamiseks vastavalt hoolduskavale.
Hanke andmed Riigihangete registris  >>>
Hanke võitis OÜ ROHELINE RUUM.

Toimetaja: PRIIT KALME

Hange Kaarepere spordiväljaku hooldamiseks

8.05.14

Palamuse Vallavalitsus otsib katastriüksuse Kaarepere spordiväljak (tunnus 57801:001:0227) Kaarepere külas hooldajat 2014.a hooajaks (mai - oktoober).

Nõutavad tööd:

  • Väljakute niitmine ja korrashoid (muru kõrgus treeninguteks 6 -7 cm, võistluste ajaks 4 – 5 cm, väljakud peavad kasutusvalmis olema igapäevaselt, täiendav niitmine vajadusel vastavalt mängude graafikule);
  • Väljakult niidetud muru äravedu;
  • Nõlvade niitmine vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kaks korda hooajal;
  • Lehtede riisumine ja äravedu hiljemalt oktoobris.

Pakkumine teha lõppsummale.
Pakkumised esitada kirjalikult Palamuse Vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 05.mail  2014 kell 10.00. Info ja küsimused tel 5258509, Ellen Kliiman.
Hanke võitis LP Green OÜ.

Toimetaja: PRIIT KALME

Lihthange majandusaastaaruande auditeerimiseks

28.02.14

 Palamuse Vallavalitsus korraldab lihthanke Palamuse valla 2013.aasta majandusaastaaruande auditeerimiseks. Nõutav avaliku sektori vandeaudiitori kutsetase. Auditeerimise läbiviimise aeg aprill 2014. Pakkumine peab sisaldama kõiki auditeerimisega seotud kulutusi.  Pakkumine esitada 14.veebruariks 2014 aadressil vald@palamuse.ee või kooli 4 Palamuse alevik Jõgevamaa.
Täiendav info tel 776 2442 või aadressil imbi@palamuse.ee.
Hanke võitis Audiitorbüroo URB OÜ.

Toimetaja: PRIIT KALME

Lihthange vallavara kindlustamise teenuse ostmiseks

24.02.14

 Palamuse Vallavalitsus korraldab lihthanke vallavara kindlustamise teenuse ostmiseks. Kindlustusperioodiks on 11.02.2014–11.02.2015. Pakkumine esitada 31.jaanuariks 2014 aadressil vald@palamuse.ee või Kooli 4 Palamuse alevik Jõgevamaa.

Täiendav info tel 776 2442 või aadressil imbi@palamuse.ee

Hanke võitis AAS Gensidige Baltic Eesti filiaal.

Toimetaja: PRIIT KALME

Lalini tee remont

24.02.14

 Palamuse Vallavara kuulutab hanke Lalini tee (1265 m) remontimiseks Rahivere külas.

Tee remontimisel paigaldada kolm teetruupi 400x6000, et  põldudelt tulev liigvesi ära juhtida. Teetruupide kaugused Jõgeva-Saare maanteest oleks 938 m, 1058 m ja 1210 m, looduses märgitud.

Ühele poole teed kaevata kraavid vee juhtimiseks teetruupidesse. Tähelepanu pöörata sellele, et teeääres töötsoonis paikneb elektrikaabel, mis varustab elektriga nelja majapidamist.
Tee madalamad kohad täita loodusliku kruusaga. Kogu tee (3 x 1265 meetrit) katta 10 cm paksuselt purukruusaga
Eskiisjoonis vajalik eelnevalt kooskõlastada Lalini teega piirnevate kinnistute omanikega ning
AS Elektrilevi, kes märgib ka kaablite asukoha looduses.
 
Pakkumised esitada 23.jaanuariks 2014 Palamuse Vallavarale aadressil Kooli 4 Palamuse alevik või e-posti aadressile enn@palamuse.ee.
 
Hanke võitis Vooremaa Teed AS.
Toimetaja: PRIIT KALME