Lastekaitse

17.08.16

Juhul kui saab teatavaks  kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada Palamuse valla sotsiaaltöö osakonda 7762453,7762446, 53292939, politsei lühinumbrile 112, Palamuse valla konstaablile 53416889 või mõnele teisele abiandvale organile.

Üleriigilise lasteabi telefoni number on 116 111.

Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide esindajaks kõigis lapsesse puutuvates küsimustes on Palamuse Vallavalitsus, juhul kui lapsele pole määratud eestkostjat.

Toimetaja: PRIIT KALME