Palamuse kirikupargi hooldamine vastavalt hoolduskavale

12.12.14

Palamuse vald sai toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile „Palamuse kirikupargi hooldamine vastavalt hoolduskavale".

Projekti eesmärgiks on pargis olevate puude hooldamine ning puu- ja põõsasrinde kujundamine pargipuistu seisukorra stabiliseerimiseks, pargipuistu külastajatele ohutuks muutmiseks ja pargistruktuuri esiletoomiseks.

Tööde käigus raiutakse kuivanud ja kuivavad ning kahjustatud puud, mis kujutavad endast pargis liikujaile ohtu.

Probleemsetele puudele tehakse võrahooldus, et likvideerida kuivanud ja ohtlikud oksad ning vajadusel harvendatakse võrasid puude elujõu suurendamiseks. Säilitavatel põõsastel teostatakse noorenduslõikus põõsaste dekoratiivsuse hoidmiseks või suurendamiseks.

Toimetaja: PRIIT KALME