Väljanäituse külastajale

11.09.17

Hea Paunvere väljanäituse külastaja!

  • Pääsme hind on 3 eurot. Parkimispiletit ei ole.
  • Läbisõit Palamuse alevikust on väljanäituse päeval suletud, ümbersõidu skeemi näed siit  >>>
  • Väljanäituse ja laada kaart  >>>
  • Leiad pääsmelt ja laada kaardilt sissepääsu numbrid. Jäta see laadale jõudes meelde! Kui Paunvere-kant võõram või muidu suunataju kipub rahvamassis kaduma, leiad numbri järgi hõlpsamini kodutee.
  • Tartu-Jõgeva (Piibe) mnt'lt tulijatel soovitame kasutada marsruuti Pikkjärve-Sääsküla-Palamuse või Nava-Luua-Palamuse. Uue lasteaia ehituse tõttu on Kaarepere suuna parkimine raskendatud.
  • NB! Sularahaautomaati Palamusel pole.
    Ka makseterminaalid võivad side ülekoormuse tõttu tõrkuda.
  •  tulijatel soovitame kasutada Nava-Luua-Palamuse või Pikkjärve-Sääsküla-Palamuse teed.
Toimetaja: PRIIT KALME