Korraldatud jäätmevedu

2.12.16

Alates 1.oktoobrist 2011 teenindab Palamuse valda Ragn-Sells AS

Jäätmeveograafik on individuaalne!

Graafikut saab vaadata siit. Sisestada kas piirkond 'Torma KOJV', aadressi ossa oma aadress või kliendikood.

Infot saab ka vallast, Ragn-Sells AS klienditeenindajalt tel 15155 või paluda saata RagnSells AS-l posti teel veograafik (saatmine 0,97 senti).

  • Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020  >>>
  • Jäätmehoolduseeskiri  >>>

Palamuse Sorteeritud Jäätmete platsil võtame vastu - vana mööbel, vanad akud, vanad rehvid, ohtlikud jäätmed.

Kooli katlamajas, Staadioni 2 c saab ära anda  vana olmetehnika ja elektroonikajäätmed.

Lähim sõiduautode lammutus on  Jõgeva vallas, Siimustis  Semako Romulad OÜ, tel. 5083047  www.hot.ee/ semako

Ehitusjäätmeid saavad vallakodanikud ära anda Torma Prügilas.

Toimetaja: PILLE SOOTS

Kompostimisest

14.05.15

Mis on kompostimine?

Kompostimine on lihtne ja looduslik protsess, mille käigus tarbivad bakterid, mikroorganismid, seened ja ka vihmaussid erineva päritoluga orgaanilist materjali (nagu näiteks kartulikoored, puulehed, niidetud muru jne). Selle elutegevuse käigus tekibki biolagundatavatest jäätmetest väärtuslik ja toiteainerikas muld.
Kas teadsid, et kompostides võid vähendada enda perekonna poolt tekitatavat prügi isegi lausa poole võrra?
 
Loe täpsemalt kompostiljon.ee'st  >>>
 
Toimetaja: PRIIT KALME