Huumoripreemia statuut

18.03.14
 
 MTÜ SOKUTURI poolt välja antava huumoripreemia stipendiumi väljaandmise statuut 
 
1. MTÜ SOKUTURI (edaspidi: MTÜ) poolt välja antava Oskar Lutsu huumoripreemia stipendiumi eesmärgiks on ergutada ja avaldada Palamuse rahva poolehoidu ning toetust eeskätt kirjutatavatele humoristidele.
2. Stipendium antakse üldjuhul igal aastal ühele inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes eelmise aasta jooksul on enim naerutanud rahvast. Eelistatud on kirjalikult avaldatud lood.
3. Stipendium antakse üldiselt vaid kord ühele isikule või loomingulisele kollektiivile.
4. Stipendium kujutab endast rahasummat ja meenet, millised mõlemad antakse saajale pidulikult kätte Palamusel uue aasta naljakuul, st aprillis.
5. Stipendiumi rahaline suurus oleneb toetajate ja korraldava toimkonna võimalustest.
6. Stipendiumi saaja konkurss kuulutatakse välja MTÜ poolt iga aasta jaanuaris.
7. Stipendiumi saaja kandidaate võivad esitada nii era- kui ka juriidilised isikud.
8. Stipendiumi saaja väljavalimiseks kutsub MTÜ igal aastal kokku korraldava toimkonna, kuhu kuuluvad Palamuse Vallavalitsuse, Palamuse Rahvamaja, Palamuse Raamatukogu, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi ning rahaliste toetajate esindajad.
9. Stipendiumi saaja valitakse korraldava toimkonna poolt lihthäälte enamusega, kusjuures igal eespool nimetatud institutsioonidest on vaid üks hääl ja seejärel esitab korraldav toimkond kandidaadi MTÜ juhatusele ning MTÜ juhatus kinnitab esitatud kandidaadi.

 

Toimetaja: PRIIT KALME