Hajaasustuse programm 2017

8.09.17

 

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru avamine

 

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2017.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjast nr 1.1-4/052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee .

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 12. juuniks 2017.

Täiendav informatsioon vallavalitsustest.    

Pille Soots

Palamuse Vallavalitsuse registripidaja

telefon 776 2451

e-posti aadress pille@palamuse.ee

 

Hajaasustuse programmi taotluste menetlemise komisjon:

esimees vallasekretär Elvira Osberg

liikmed

pearaamatupidaja Imbi Saar

registripidaja Pille Soots

ehitusspetsialist Andres Haagen

maakorraldaja Aivar Kolberg

 

Taotluste rahuldamine:

Regionaalministri 28.03.2017 käskkirja 1.1-4/052 „Hajaasustuse programmi 2017.a programmdokument" punkt 16.5 alusel avalikustab Palamuse Vallavalitsus toetuse saajad.

Palamuse Vallavalitsuse 03.08.2017 korraldusega 154–165 „Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamine" on rahuldatud järgmised taotlused:

1. German Kuznetsovi projektile „Tuula kinnistu kanalisatsiooni trassi rajamine" toetust 1456.74 eurot.

2. German Kuznetsovi  projektile „Tuula kinnistu veetrassi rajamine" toetust 666.70  eurot.

3. Indrek Label taotlus  projektile „Mäe kinnistu kanalisatsioonisüsteemi ehitamine)" toetust 1957.43 eurot.

4. Indrek Labe projektile „Mäe kinnistu sissesõidutee ehitamine" toetust 1526. 88 eurot.

5.  Urmas Paju  projektile „Kubuvälja kinnistu juurdepääsutee rajamine" toetust 1870.41 eurot.

6.  Kullo Neare projektile „Metsavahi kinnistu teetruubi ehitamine" toetust 732.84 eurot.

7.  Ivar Matt´i projektile „Mäeotsa kinnistu kanalisatsiooni süsteemi ehitamine" toetust 1463.40 eurot.

8.  Katrin Kukk´e  projektile „Tõnise kanalisatsiooni omapuhasti ehitamine" toetust 2000 eurot.

9.  Erkki Lindepuu projektile „Otsa talu puurkaevu rajamine" toetust 4020.20 eurot.

10. Tõnu Eller´i  projektile „Otsa kinnistu  veesüsteemi rajamine" toetust 6480.32 eurot.

11. Aime Allikas-Hallikas projektile „Kruusamäe kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine" toetust 1920 eurot.

12. Jarko Jaadla projektile „Mäeotsa kinnistu kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine" toetust 2239.77 eurot.

 

Toimetaja: PILLE SOOTS