« Tagasi

Selgitus Palamuse lasteaia ehitamise ümber tekkinud meediakärale

Palamuse valda rünnatakse lisaks ühinevate omavalitsuste juhtidele ka maakonnalehe toimetaja poolt. Miks?

Pahatahtlikult rahvale valet infot edastades ja paanikat külvates maakonnalehes on tekitatud kaos ja uus Jõgeva vald on juba enne „sündi" sattunud Vabariigi naerualuseks.

Ära kasutatakse Palamuse valla ja rahandusministeeriumi vahelist töist kirjavahetust (http://avalik.amphora.ee/palamusevv/index.aspx… ), mille teemaks on raamatupidamislikud konteeringud tulevastel perioodidel.

Meie vald on selgelt rahandusministeeriumile selgitanud (http://avalik.amphora.ee/palamusevv/index.aspx… ) nii õiguslikke kui ka raamatupidamislikke põhimõtteid, mida Palamuse vald oma raamatupidamises kasutab.

Juba pea kaks aastat tagasi toimus valla ja rahandusministeeriumi esindajate kohtumine Palamuse vallas, kus osalesid ministeeriumi kohalike omavalitsuste finantseerimise osakonna ametnikud ning vallavalitsuse- ja volikogu liikmed.

Oleme uue Palamuse lasteaia rajamise planeerimisel ja käivitamisel rahandusministeeriumi soovitusi ja nõuandeid järginud, et planeeritav lasteaed ei mõjutaks kuidagigi ei valla, riigi ega hilisemalt ka uue ühendvalla rahalist võimekust (netovõlakoormus jääks lubatud piiridesse - 60%). 
Palamuse vald on heas usus kõiki osapooli teavitanud oma tekkivatest kohustusest ja kontsessioonipartneriga sõlmitavast üürilepingust (VÕS § 271 ja § 339 https://www.riigiteataja.ee/akt/961235 ). Palamuse uue lasteaia ühe ruutmeetri üüri hind, mida hankisime avaliku riigihankega, selgus üks kuu enne ühinemislepingu allakirjutamist. Nelja ühineva omavalitsuse juhtkomisjoni koosolekul teavitas Palamuse esindus koheselt kõiki ühinejaid hankekorras saavutatud vallale väga soodsast üüri ruutmeetri hinnast.

Kui valdade juhid ei ole teinud endale selgeks enne ühinemislepingu allkirjastamist kõiki asjaolusid ja alles tagantjärgi kontsessioonihanke sisu ja olemust endale selgeks tegema hakkavad, siis see viitab võimalikule ebapädevusele, vastutustundetusele, laiskusele ja lohakusele oma tööandja ehk vallarahva eest.
Iga valla eelarve planeerimine on nagu pere rahakoti planeerimine. Näiteks kui pere prioriteet on soetada uus teler, siis lepimegi nii peres kokku, et mingi periood me ei käi kohvikus ja kinos vaid leiame alternatiive koos tegutsemiseks. Kokkuhoitud raha eest soetame uue teleri ja siis vaatame edasi, mis vajab uuendamist. Just nii tuleb toimida ka omavalitsustes.

Kogu protsessi planeerimise ajal tehti ka majanduslikke analüüse, kus analüüsiti Palamuse valla iseseisvat võimekust rajada kaasaegne ja tänapäevane lasteaed. Nendest põhimõtetest tulenevalt sõlmiti kontsessioonipartneriga üürileping 20 aastaks alates 01. augustist 2018.

Oluline on teada, et ühendvalla eelarvestrateegiat ega planeeritavaid investeeringuid ei ole seni veel arutatudki, mille põhjal saaks väita, et ühendvallas jääks miski ehitamata, investeeringud tegemata ja elu seisma, mida maakonnalehes selliselt puhta tõena kirjeldatakse.

Kordan veelkord – Palamuse vald on ja jääb ausaks oma ja ühineva rahva ees.

Meie poolt üüritav lasetaia hoone on Palamuse valla lastele vajalik ja vallale jõukohane ka iseseisvalt jätkates kahekümne aasta perspektiivis.

Palamusel on prioriteediks lapsed.

Inimesed ja liituvate valdade juhid! – saage palun aru, et üürikulu ei ole investeering, vaid iga omavalitsuse tegevus- ehk majanduskulu. Ühinemisläbirääkimistel on peetud vajalikuks rääkida investeeringukuludest ja ei ole peetud vajalikuks rääkida jooksvatest majanduskuludest, nende sisust ja kogumahust. Aga just igat sorti üür seda liiki kulu ongi. Kui aprillikuu komisjonis selgitasime üüri kui majanduskulude osa eelarvele, siis Torma valla juhid pidasid esitatud majanduslikult argumenteeritud teavet mõnitamiseks ja hämamiseks (Just selliseid väljendit kasutati koosolekul!).

Kui Postimehe ajakirjanikule pakub Torma vallavanem oma probleemi lahenduseks Palamuse valla ühinemisringist väljaviskamist, siis ületab ta oma õigusi ja volitusi ehk teisisõnu, käitub seadusevastaselt! Ühinemisotsused on kinnitatud volikogude poolt ja ainult volikogudel on õigus neid muuta!

Kelle otsuseid refereerib maakonnalehe toimetaja? „Esimesena võetakse ära volikogu liikmete ja valitsuse liikmete hüvitised, koole ja lasteaedu pole võimalik sulgeda, minnakse raamatukogude, kultuurimajade, spordikeskuste kallale." ning „Haamri alla lähevad investeeringud, kuna laenu pole võimalik võtta."

Kes kannab vastutust või kelle peas müts põleb?

Terje Rudissaar
Rait Persidski
Valdi Reinas

Jõgeva piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni liikmed