« Tagasi

Rahvaküsitluse tulemused Palamuse vallas

Haldusterritoriaalse korralduse ja ühinenud omavalitsuse nime väljaselgitamiseks viidi Palamuse valla elanike seas läbi rahvaküsitlus,  elektrooniliselt 17. ja 18.novembril 2016 ning küsitluspunktides 20. ja 21.novembril 2016.
 
Küsimusele „Kas toetate Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks" vastas „JAH" 69 ning „EI" 31 isikut.

Küsimusele „Millist nime eelistan ühinenud omavalitsuse nimena?" vastas „Vooremaa vald" 92  ning „Jõgeva vald" 11 isikut.