« Tagasi

Rahvaküsitluse korraldamine elektrooniliselt ja küsitluspunktides

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Palamuse vallas.
 
Küsitlus haldusterritoriaalse korralduse ja ühinenud omavalitsuse nime väljaselgitamiseks viiakse läbi Palamuse valla elanike seas elektrooniliselt 17.novembril 2016 kell 8.00 – 18.novembril 2016 kell 20.00 aadressil www.volis.ee.
 
Küsitlus küsitluspunktides toimub 20. novembril 2016 kell 10.00 – 18.00 ja 21.novembril 2016 kell 10.00 – 18.00. 
 
Valla haldusterritooriumil avatakse kaks küsitluspunkti:
 
1. Palamuse piirkonna küsitluspunkt  hõlmab Palamuse aleviku, Eerikvere, Ehavere, Imukvere, Järvepera, Kaiavere, Kivimäe, Kudina, Luua, Praaklima, Raadivere, Rahivere, Ronivere, Süvalepa, Toovere, Vaidavere, Vanavälja, Varbevere  külad ja Änkküla ning asub Palamuse Rahvamajas aadressil Köstri allee 1, Palamuse alevik;
 
2. Kaarepere piirkonna küsitluspunkt hõlmab Kaarepere, Kassivere, Mullavere, Nava, Pikkjärve, Sudiste ja Visusti külad ning asub Kaarepere rahvamajas, Kaarepere külas.
 
Isikud, kelle elukoha andmed Palamuse vallas on rahvastikuregistrisse kantud Palamuse valla täpsusega, saavad osaleda Palamuse piirkonna küsitluspunktis.
 
Küsitluslehed väljastatakse küsitluses osalejale kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel.
Küsitluslehtedele kantakse küsimused:
 
1. „Kas toetate Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega „jah"  ja „ei".
 
2. Millist nime eelistate ühinenud omavalitsuse nimena?" vastusevariantidega „Vooremaa vald" ja „Jõgeva vald".
 
Küsitluslehe täitmise kodus korraldavad küsitluspunktid. Küsitluslehe täitmist kodus saab taotleda, kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema küsitluspunktis osalemiseks. Taotlus koos isiku ja kontaktandmetega tuleb esitada Palamuse Vallavalitsusele hiljemalt 21.novembriks 2016 kell 15.00. Küsitluskasti saab tellida koju telefonil 53073306.