« Tagasi

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 49.istung

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 49.istung toimub neljapäeval 24.augustil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1) Palamuse Kultuur arengukava tutvustamine.

2) Palamuse valla arengukava muutmine.

3) Palamuse valla eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine - projekti üleandmine vallavolikogule.

4) Audiitori määramine.

5) Ülevaade eelarve täitmisest I poolaastal.

6) Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord.

7) Palamuse valla huvihariduse  ja – tegevuse kava kinnitamine.
 
8) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
 
9) Vallavara võõrandamine (seitse eelnõu).
 
10) Teave Kaarepere ja Palamuse maaküttesüsteemide üleandmisest korteriühistutele pärast valla ja KIKiga vaheliste kohustuste lõppemist 2018 ja 2019 aastatel.
 
11) Vallavanema informatsioon.
 
12) Infotund.