« Tagasi

Palamuse valla tunnuskirjad

23.veebruaril Palamuse rahvamajas toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel kuulutati välja Palamuse valla aukodanik, noorsportlase stipendiumi saaja ning anti üle Palamuse valla tunnuskirjad.

Palamuse valla aukodanik 2017 - Õie Kurg

Noorsportlase stipendium - Andris Roland Saar

Tunnuskirjad
Kaido Kriit - noorte rattaspordi edendaja Luua piirkonnas
MTÜ LOOK - professionaalse kultuuri arendaja Palamuse vallas
MTÜ Sokuturi - pikaajaline laste arenguvõimaluste looja Palamuse vallas
Linda Põder - Luua kogukonna eestvedaja
Ene Luik-Mudist - pikaajaline kunsti edendaja Palamuse vallas
Tarto talu - Vaidavere kogukonnaväärtuste edendaja
StarMast OÜ - järjekindel ettevõte
Kerseli OÜ - Pikkjärve piirkonna arendaja ja suurim tööandja
Luua Metsanduskool - pikaajalise elukestva õppe eestvedaja Palamuse vallas
Ain Vahtra - Luua spordielu edendaja
Marika Merusk - alushariduse arendaja Palamuse vallas
Eha Saar - pikaajaline pedagoog Palamuse vallas
Kudina Tankla OÜ - Kudina piirkonna arendaja ja suurim tööandja
Kuuno Lille - üldhariduse arendaja Palamusel
Maila Korkmann - kooli tugisüsteemi arendaja
Helgi Kaeval - Kaarepere külaelu  järjepidevuse hoidja

Ringijuhid Sirje Kiis, Luule Toome, Kadri Lille, Aive Jõessar - noorte kultuuri edendajad