« Tagasi

Palamuse valla arengukava ülevaatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 372 lõige 3 sätestab, et hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks kinnitab volikogu valla arengukava eelseisvaks neljaks eelarveaastaks.

Palamuse valla arengukava ülevaatamise protsessi olid kaasatud vallavalitsuse töötajad, volikogu, volikogu komisjonid, valla allasutused ning tegutsevad mittetulundusühingud. Oodatud olid ettepanekud seniste tegevuste eemaldamiseks või jätkamiseks ja uute tegevuste planeerimiseks.

Palamuse Vallavalitsus tutvus arengukava eelnõuga 03.08.2017 istungil ja otsustas esitada määruse eelnõu volikogule vastuvõtmiseks.

  • Arengukava ülevaatamine määruse eelnõu projekt  >>>
  • Arengukava tegevuskava 2018-2021  >>>