Huvihariduse ja huvitegevuse toetamisest

Palamuse Vallavolikogu kehtestas ühtsed põhimõtted ja korra huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks valla eelarvest.

BODYART-treening

BODYART. Alates 26.septembrist Palamuse Gümnaasiumi võimlas.

Palamuse valla tunnuskirjad

23.veebruaril Palamuse rahvamajas toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel kuulutati välja Palamuse valla aukodanik, noorsportlase stipendiumi saaja ning anti üle Palamuse valla...

Ujumine Kuremaal 1.oktoobrist

Palamuse valla elanikel on igal pühapäeval võimalus kasutada transporti Kuremaa ujulasse.

Rahuliku meelega Palamuse lasteaiast

Artikkel ajalehes Vooremaa 27.07.2017   Võib öelda, et kui haldusreform alguse sai, oli Palamuse lasteaia uue hoone rajamise protsess juba täies hoos.   2014. aasta 10....

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping.

Pakkumine Palamuse valla eakatele

Kaarepere sotsiaalkorteris Kaarepere keskus 24-13 on eakatel võimalik üürile tulla!

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette.

"Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ühinemisleping" projekti ja lisade avalikustamine

Palamuse Vallavolikogu  võttis vastu 20.10.2016 otsuse nr 163 "Ühinemislepingu ja lisade projekti heakskiitmine ja avalikustamine". Otsustati: 1. Avalikustada koostatud...

Teade

Alates oktoobrist ei toimu Palamuse vallamajas enam Keskkonnaameti metsanduse spetsialisti vastuvõttu. Põhjuseks on väga vähene külastatavus praegusel vastuvõtuajal. Edaspidi toimub Palamuse...

Hea Ragn-Sells klient

Alates 01.10.2016 jätkab Ragn-Sells Teile teenuse osutamist vastavalt läbiviidud korraldatud jäätmeveo hanke tingimustele ja nõuetele. ÜLDINFO ...

Teavitus

Lugupeetud Tabivere, Torma, Alatskivi, Vara, Avinurme, Jõgeva, Palamuse ja Saare valla ning Mustvee ja Kallaste linna elanik ja ettevõtja   MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt...

Koolimäe kinnistu väikeelamumaad

Palamuse Vallavalitsus arendab vastavalt kehtestatud detailplaneeringule müügiks Jõgevamaal Palamuse vallas Palamuse alevikus Koolimäe kinnistul asuvaid pereelamu krunte.

Serva, Triibu ja Ääre kinnistute detailplaneeringu algatamise teade

KJ Arenduse OÜ (registrikood 12945935) soovib üldplaneeringujärgse perspektiivse väikeelamumaa võtta sihtotstarbeliselt kasutusse.

Kauplusauto

Kauplusauto peatuskohad.

Palamuse Valla Teatajas avaldatava reklaami hinnad

  1. Palamuse Vallavalitsuse korraldusega nr 130 22.04.2015 kehtestatakse alates 01.mai 2015 skanneeritud materjalide saatmisel e-kirjaga teenustasuks 1 euro lehekülje eest. 2....