Rahuliku meelega Palamuse lasteaiast

Artikkel ajalehes Vooremaa 27.07.2017   Võib öelda, et kui haldusreform alguse sai, oli Palamuse lasteaia uue hoone rajamise protsess juba täies hoos.   2014. aasta 10....

Kinnisvara müük enampakkumisel

Palamuse Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel munitsipaalomanduses oleva Kaarepere raamatukogu  kinnistu (registriosa nr 2262935) alghinnaga 56 000 eurot.....

Selgitus Palamuse lasteaia ehitamise ümber tekkinud meediakärale

Palamuse valda rünnatakse lisaks ühinevate omavalitsuste juhtidele ka maakonnalehe toimetaja poolt. Miks? Pahatahtlikult rahvale valet infot edastades ja paanikat külvates maakonnalehes on...

Huvitegevuse üleskutse

HEA PALAMUSE VALLA NOOR Kõikidele valdadele on eraldatud lisaraha huvitegevuse toetamiseks. Septembriks peab omavalitsustel aga valmis olema kava selle rakendamiseks. Mida teha, et see...

Ettepanekute esitamine Palamuse valla arengukava 2016-2026 muutmiseks

Ettepanekuid Palamuse valla arengukava 2016-2026 muutmiseks saab esitada kuni 01.augustini k.a e-mailile vald@palamuse.ee või tuua valla kantseleisse. 

Sümboolika konkursi teade

Jõgeva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Palamuse Vallavalitsus ja Torma Vallavalitsus kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuvale Jõgeva vallale sümboolika leidmiseks. Konkursi...

Ametnike puhkused

Palamuse vallavalitsuse ametnikud on 3.-30.juuli kollektiivpuhkusel. Valla kantselei on avatud tööpäeviti 7.30-12.00 ja 12.30-16.00. Registreerida saab sündi, surma ja elukohta. Vastu...

Serva, Triibu, Ääre kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Serva, Triibu, Ääre kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Palamuse vallamajas (Kooli tn 4, Palamuse, Palamuse vald) 31.10.2016 kuni 14.11.2016.

Vallavalitsuse suvine tööaeg

Alates 2.maist kuni 31.augustini on  vallavalitsus avatud tööpäeviti 7.30-12.00 12.30-16.00.

Palamuse Kultuuri küsitlus

Palamuse Kultuuri küsitlus

Palamuse valla tunnuskirjad

23.veebruaril Palamuse rahvamajas toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel kuulutati välja Palamuse valla aukodanik, noorsportlase stipendiumi saaja ning anti üle Palamuse valla...

Tasuta karjäärinõustamine kõigile!

Kui vajate teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks või küsimusi, mis on seotud tööeluga, siis pöörduge karjäärinõustaja poole.

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping

28.detsember 2016 allkirjastati Kuremaa lossis Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping.

Maa-ametis valmis 'Maaomaniku meelespea'

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta.

Pakkumine Palamuse valla eakatele

Kaarepere sotsiaalkorteris Kaarepere keskus 24-13 on eakatel võimalik üürile tulla!

Rahvaküsitluse tulemused Palamuse vallas

Haldusterritoriaalse korralduse ja ühinenud omavalitsuse nime väljaselgitamiseks viidi Palamuse valla elanike seas läbi rahvaküsitlus.

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette.

Rahvaküsitluse korraldamine elektrooniliselt ja küsitluspunktides

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Palamuse vallas.   ...

"Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ühinemisleping" projekti ja lisade avalikustamine

Palamuse Vallavolikogu  võttis vastu 20.10.2016 otsuse nr 163 "Ühinemislepingu ja lisade projekti heakskiitmine ja avalikustamine". Otsustati: 1. Avalikustada koostatud...

Teade

Alates oktoobrist ei toimu Palamuse vallamajas enam Keskkonnaameti metsanduse spetsialisti vastuvõttu. Põhjuseks on väga vähene külastatavus praegusel vastuvõtuajal. Edaspidi toimub Palamuse...