« Tagasi

Tasuta nõu võlanõustajalt, psühholoogilt, tugiisikult

Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid.
Projekti sihtrühmaks on toimetulekuraskustes tööealised inimesed (15-aastased kuni pensionieani) ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest.
Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele", mis on osa programmist „Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed".
Projektiga liitumiseks toimub esimene kohtumine koos kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, koordinaatori ja abivajava inimesega. Vestluse käigus selgub, milliseid nõustamisteenuseid inimene paremaks toimetulekuks vajab.

Nõustamisteenused, mis on projekti raames inimesele tasuta, on psühholoogiline nõustamine (individuaalne ja perenõustamine), võlanõustamine ja tugiisikuteenus.
 
Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on toetada inimese toimetuleku- ja kohanemisvõimet ning enesehinnangut, toetada probleemide lahendamisel ning vajalike elumuutuste tegemiseks uute oskuste ja jõuvarude leidmisel. Igapäevaelus toimetulekut takistavate probleemide analüüsimine ja neile lahenduste leidmine.
 
Perenõustamine on abiks perele suhete, pereelu ja laste kasvatamisega seotud küsimustes. Perenõustamisest on abi ka peres toimunud muutustega toimetulekul ning vajalike ühiste ressursside leidmisel.
 
Võlanõustamisest võib tuge olla inimestele, kellel on juba tekkinud või tekkimas probleemid võlgadega. Võlanõustaja abistab inimest võlakohustuste kaardistamisel, majapidamiseelarve korrastamisel, võlanõuete õiguspärasuse hindamisel ja võlausaldajatega läbirääkimisel, õpetab tulevikus võlgnevusi vältima.
 
Tugiisikuteenuse sisuks on inimese abistamine juhendamise ja täiendavate jõuvarude otsimise, et aidata tal paremini hakkama saada näiteks raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas, laste kasvatamisel, asjaajamisel, kontaktide loomisel ja ametiasutuste külastamisel jne
 
Kui teil on huvi nõustamise vastu, võtke ühendust oma valla/linna sotsiaaltöötajaga. Täiendavat infot projekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikult koordinaatorilt. SKA piirkondlikuks koordinaatoriks Jõgevamaal on Daisi Tatar, mobiil 57835580, e-post daisi.tatar@sotsiaalkindlustusamet.ee