« Tagasi

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 50.istung

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 50.istung toimub neljapäeval 21.septembril 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:
 
1) Palamuse soojusmajanduse arengukava – ettekanne vallavalitsus;
2) Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonnakehtestamine - ettekanne vallavalitsus;
3) Palamuse Vallavolikogu 22.08.2013 määruse nr 65 "Palamuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine - ettekanne vallavalitsus;
4) Palamuse Vallavolikogu 22.08.2013 määruse nr 64 "Palamuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri" muutmine - ettekanne vallavalitsus;
5) Palamuse valla 2017 aasta II lisaeelarve – ettekanne vallavalitsus;
6) Palamuse valla eelarvestrateegia 2018 – 2021 kinnitamine - ettekanne vallavalitsus;
7) Kaarepere huvimaja võõrandamine – ettekanne vallavanem;
8) Palamuse Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – ettekanne vallavanem;
9) Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete  delegeerimine sihtasutusele JAEK – ettekanne vallavanem; 
10) Vallavanema informatsioon; 
11) Infotund;
12) Umbusalduse menetlemine – ettekanne Rainis Poll;
13) Umbusalduse menetlemine - ettekanne Rainis Poll.