« Tagasi

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 45.istung

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 45.istung toimub neljapäeval 27.aprillil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

Päevakorras:

1) Ülevaade Palamuse valla eelarve täitmisest I kvartalis – ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar;
2) Palamuse valla 2017.aasta I lisaeelarve – ettekandja pearaamatupidaja Imbi Saar;
3) Vallavalitsuse ülevaade heakorrast valla territooriumil – ettekandja maakorraldaja Aivar Kolberg;
4) Hajaasustuse programmi 2017.a programmdokumendiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele – ettekandja vallavalitsus;
5) Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine - ettekandja vallavalitsus;
6) Palamuse Vallavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine - ettekandja rahanduskomisjoni esimees Urmas Paju;
7) Palamuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme ja revisjonikomisjoni esimehe valimine – ettekandja volikogu esimees Terje Rudissaar;
8) Jõgeva Linnavalitsuse „Riigihanke korraldamine" kooskõlastamine – ettekandja volikogu esimees Terje Rudissaar;
9) Vallavanema informatsioon;
10) Umbusalduse avaldamine Palamuse vallavanemale – ettekandja Marek Mardimäe;
11) Vallavanema valimine/asendaja määramine – ettekandja Marek Mardimäe;
12) Infotund.