« Tagasi

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 44.istung

Palamuse Vallavolikogu 8 koosseisu 44.istung toimub neljapäeval 30.märtsil 2017 algusega kell 15.00 Palamuse vallamaja (Kooli 4 Palamuse alevik) saalis.

 
Päevakorra projekt:
1) Protokollilised otsused Jõgeva Vallavalitsuse otsuste kooskõlastamised: - ettekandja volikogu esimees
1.1) „Väikebussi kasutusrendiga soetamine" kooskõlastamine;
1.2) „Kuremaa mõisakeskuse arendamine Jõgevamaale iseloomulikuks turismi sihtkohaks koos mõisaaegse kultuuripärandi säilitamisega" omafinantseeringu tasumise garanteerimine" kooskõlastamine:
2) Jõgeva politseijaoskonna juhi ülevaade möödunud aasta tulemustest ja muudest olulistest päevakajalistest küsimustest - ettekandja politseimajor Ivar Dubolazov;
3) Komisjoni liikmete volituste lõpetamine - ettekandja volikogu esimees;
4) Rahanduskomisjoni liikme kinnitamine – ettekandja rahanduskomisjoni esimees;
5) Protokollilised otsused Jõgeva Linnavalitsuse otsuste kooskõlastamised: - ettekandja volikogu esimees:
5.1) „Jõgeva linna jäätmejaama haldamine" riigihanke korraldamise kooskõlastamine;
5.2) „Nõusoleku taotlemine EL rahastamistaotluse esitamiseks ja projekti omaosaluse katmiseks summas kuni 75 tuhat eurot" kooskõlastamine;
6) AS Emajõe Veevärk aktsionäride osalusproportsioonide korrastamiseks nõusoleku andmine, AS Emajõe Veevärk aktsiate märkimine – ettekandja vallavanem;
7) Raamatukogu põhimääruste muudatused – ettekandja vallavalitsus
7.1) Palamuse Raamatukogu põhimääruse muutmine;
7.2) Kaarepere Raamatukogu põhimääruse muutmine;
8) Palamuse valla raamatukogude kasutamise eeskirja muutmine – ettekandja vallavalitsus;
9) Otsustuskorras võõrandamine/ Luua 19-5/ - ettekandja vallavalitsus;
10) 15-16.03.2017 toimunud Linnade ja Valdade Päevade mess-konverentsist ettekanne – ettekandja vallavalitsus;
11) „Haldusreformikomisjoni alamkomisjoni ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjoni ja töörühma liikmete määramine ja tasustamine" muutmine - ettekandja volikogu esimees;
12) „Maa rendile andmine otsustuskorras" kehtetuks tunnistamine – ettekandja volikogu esimees;
13) Struktuuri muudatus – ettekandja vallavanem;
14) Vallavanema informatsioon;
15) Infotund.