« Tagasi

"Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla ühinemisleping" projekti ja lisade avalikustamine

Palamuse Vallavolikogu  võttis vastu 20.10.2016 otsuse nr 163 "Ühinemislepingu ja lisade projekti heakskiitmine ja avalikustamine".

Otsustati:

1. Avalikustada koostatud ühinemisleping ja selle lisade projekt „Jõgeva linna, Jõgeva valla, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisleping"  ajavahemikul 28.10 - 18.11.2016.

2. Ettepanekud ka vastuväited avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele esitada kirjalikult hiljemalt 18.11.2016 Palamuse Vallavalitsusele aadressil Kooli 4, Palamuse 49226 või e-posti aadressil vald@palamuse.ee .