Korraldatud jäätmevedu

10.10.17

Alates 1.oktoobrist 2011 teenindab Palamuse valda Ragn-Sells AS

Jäätmeveograafik on individuaalne!

Graafikut saab vaadata siit. Sisestada kas piirkond 'Torma KOJV', aadressi ossa oma aadress või kliendikood.

Infot saab ka vallast, Ragn-Sells AS klienditeenindajalt tel 15155 või paluda saata RagnSells AS-l posti teel veograafik (saatmine 0,97 senti).

  • Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020  >>>
  • Jäätmehoolduseeskiri  >>>

Palamuse Sorteeritud Jäätmete platsil võtame vastu - vana mööbel, vanad akud, vanad rehvid, ohtlikud jäätmed.

Kooli katlamajas, Staadioni 2c saab ära anda  vana olmetehnika ja elektroonikajäätmed.

Lähim sõiduautode lammutus on  Jõgeva vallas, Siimustis  Semako Romulad OÜ, tel. 5083047 https://romulad.ee

Ehitusjäätmeid saavad vallakodanikud ära anda Torma Prügilas.

 

JÕGEVA  LINNA JÄÄTMEJAAMA TEENUSTE KASUTAMINE

Jõgeva linnapea  Raivo Meitus on kinnitanud 29.06.2017 kirja nr 8-3.6/1235-1, et Jõgeva linnas Toominga tn 32, katastriüksus nr 24901:006:0018, kinnistu registriosa nr 2557235, ehitisregistri kood 220542601 tegutseb Jõgeva linna munitsipaalomandis olev Jõgeva linna jäätmejaam ning kinnitame, et on tagatud jäätmejaama teenuse kasutamine ka Palamuse valla elanikele.

Täpsem info Jõgeva linna jäätmejaama kohta  >>>
Jäätmejaamas vastu võetavate jäätmete hinnakiri  >>>

Toimetaja: PRIIT KALME

Kompostimisest

14.05.15

Mis on kompostimine?

Kompostimine on lihtne ja looduslik protsess, mille käigus tarbivad bakterid, mikroorganismid, seened ja ka vihmaussid erineva päritoluga orgaanilist materjali (nagu näiteks kartulikoored, puulehed, niidetud muru jne). Selle elutegevuse käigus tekibki biolagundatavatest jäätmetest väärtuslik ja toiteainerikas muld.
Kas teadsid, et kompostides võid vähendada enda perekonna poolt tekitatavat prügi isegi lausa poole võrra?
 
Loe täpsemalt kompostiljon.ee'st  >>>
 
Toimetaja: PRIIT KALME