Elukoha registreerimine

5.04.16

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Elukohaandmed on vajalikud riigi, kohalike omavalitsuste ja elanike teabevahetuse ja koostöö tõhustamiseks. Riigil on raske täita oma kohustusi elanike ees, kui puudub nende kohustuste täitmiseks vajalik teave.

Kui inimesel on rahvastikuregistris õiged andmed tekib inimesel kodukohaga vastastikune kasulik suhe, isik maksumaksjana tarbib omavalitsuse poolt pakutavaid teenuseid ja saab ka soodustusi.

 

Elukoha registreerimisest lähemalt Siseministeeriumi kodulehel  >>>

 

 

 

Toimetaja: PRIIT KALME