Eeskirjad ja korrad

5.10.17

 

  • Palamuse vallavara valitsemise kord  >>>
  • Erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord  >>>
  • Kalmistu kasutamise eeskiri  >>>
  • Jäätmehoolduseeskiri  >>>
  • Palamuse valla jäätmevaldajate registri põhimäärus  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME