Palamuse valla 2017.a eelarve

2.02.18

 

 • Eelarve täitmise aruanne  I kvartal  >>>
 • Eelarve täitmise aruanne II kvartal  >>>
 • Eelarve täitmise aruanne III kvartal  >>>
 • Eelarve täitmise aruanne IV kvartal  >>>
 • Palamuse valla 2017.a eelarve  >>>
 • Palamuse valla 2017.aasta I lisaeelarve  >>>
 • Palamuse valla 2017.aasta II lisaeelarve  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

4.10.17


Palamuse valla eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine  >>>
Palamuse valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021  >>>
Palamuse valla eelarvestrateegia 2018-2021 kinnitamine  >>>

Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla 2016.a eelarve

3.02.17
 • Eelarve täitmise aruanne  >>>
 • Palamuse valla 2016. a eelarve  >>>
 • Palamuse valla 2016.a I lisaeelarve  >>>
 • Palamuse valla 2016.a II lisaeelarve  >>>
 • Palamuse valla 2016.a III lisaeelarve  >>>
 • Palamuse valla 2016.a eelarve seletuskiri  >>>
 • Palamuse Vallavalitsuse istungi protokoll nr 1  12.01.2016  >>>
 • Rahanduskomisjoni koosoleku protokoll 15.12.2015  >>>
 • Rahanduskomisjoni koosoleku protokoll 26.01.2016  >>>
 • Haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr 21 10.12.2015  >>>
 • Haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr 22  21.01.2016  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla 2015. aasta majandusaasta aruanne

11.07.16
 • Palamuse valla 2015 aasta majandusaasta aruanne  >>>
 • Audiitori aruanne  >>>
 • Palamuse Vallavalitsuse istungi protokoll nr 9 08.08.2016  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla 2015.a eelarve

17.03.16
 • Palamuse valla 2015.a eelarve   >>>
 • Eelarve täitmise aruanne  >>>
 • Palamuse valla 2015.aasta I lisaeelarve  >>>
 • Palamuse valla 2015.aasta II lisaeelarve >>>
 • Palamuse Vallavolikogu istungi protokoll nr 16  23.12.2014  >>>
 • Palamuse Vallavolikogu istungi protokoll nr 17  29.01.2015  >>>
 • Rahanduskomisjoni protokoll 23.12.2014  >>>
 • Palamuse Vallavalitsuse istungi protokoll nr 1  09.01.2015  >>>
 • Haridus- ja kultuurikomisjoni protokoll 13.01.2015  >>>
 • Maaelukomisjoni protokoll 13.01.2015  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

5.10.15
 • Palamuse valla eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine  >>>
 • Palamuse valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

7.11.14
 • Palamuse valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

13.11.14
 • Palamuse valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla 2014.aasta majandusaasta aruanne

26.06.15
 • Palamuse valla 2014. aasta majandusaasta aruanne  >>>
 • Vandeaudiitori aruanne  >>>
 • Palamuse Vallavalitsuse protokolliline otsus  >>>
 • Revisjonikomisjoni aruanne  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla 2014.a eelarve

12.01.15
 • Palamuse valla 2014.a eelarve  >>>
 • Eelarve täitmise aruanne  >>>
 • Palamuse valla 2014.a I lisaeelarve  >>>
 • Palamuse valla 2014.a II lisaeelarve  >>>
 • Haridus-ja Kultuurikomisjoni protokoll   >>>
 • Rahanduskomisjoni  protokoll   >>>
 • Maaelukomisjoni protokoll   >>>
 • Palamuse Vallavolikogu istungi protokoll nr 5   >>>
 • Palamuse Vallavolikogu istungi protokoll nr 6   >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla 2013. aasta majandusaasta aruanne

9.06.14
 • Palamuse valla 2013. majandusaasta aruande kinnitamine  >>>
 • Palamuse Vallavalitsuse protokolliline otsus majandusaasta aruande heakskiitmise kohta  >>>
 • Vandeaudiitori aruanne  >>>
 • Palamuse valla 2013. aasta majandusaasta aruanne  >>>

 

Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla 2013.a eelarve

24.02.14
 •  Palamuse valla 2013.a eelarve   >>>
 • Palamuse valla 2013.a I lisaeelarve   >>>
 • Palamuse valla 2013.a II lisaeelarve   >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

Palamuse valla 2012.aasta majandusaasta aruanne

24.02.14
Palamuse valla 2012. majandusaasta aruanne on kinnitatud Palamuse Vallavolikogu otsusega nr 171 20.06.2013  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME

2011. majandusaasta aruanne

24.02.14
Palamuse valla 2011. majandusaasta aruanne on kinnitatud Palamuse Vallavolikogu otsusega nr 130 20.06.2012  >>>
Toimetaja: PRIIT KALME