Sotsiaaltoimingutega seotud blanketid

14.05.14

 

 • Sotsiaaltoetuse avaldus  >>>
 • Koolitoetus  >>>
 • Matusetoetus  >>>
 • Avaldus sünnitoetuse saamiseks  >>>

 

 • Avaldus hooldusvajaduse hindamiseks  >>>
 • Avaldus hooldaja määramiseks  >>>
 • Avaldus puudega isiku hooldaja määramiseks  >>>
 • Avaldus hooldaja toetuse maksmiseks  >>>
 • Avaldus hooldamise lõpetamiseks  >>>
   

 

Toimetaja: PRIIT KALME

Korraldatud jäätmevedu

13.05.14
 • Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlus  >>>

 

Toimetaja: PRIIT KALME

Ehitustegevusega seotud blanketid

18.11.14
 • Ehitustegevusega seotud blanketid  >>>

 

Toimetaja: PRIIT KALME

Muud blanketid

26.05.16
 • Tegevustoetuse taotlus  >>>
 • Tegevustoetuse aruanne  >>>
 • Hüvitise maksmise taotlus  sportlase või spordirühma kulude hüvitamiseks /PDF/  /RTF/
Toimetaja: PILLE SOOTS