Valla arengukavad

13.03.18

 

PALAMUSE VALLA ARENGUKAVA 2016-2026 kinnitamine

 

 • Palamuse valla arengukava 2016-2026 ja arengukava kinnitamine  >>>
 • Haridus- ja kultuurikomisjoni protokoll  >>>
 • Sotsiaalhooldus- ja tervishoiukomisjoni protokoll  >>>
 • Rahanduskomisjoni protokoll  >>>
 • Maaelukomisjoni protokoll  >>>

 

 • Palamuse valla terviseprofiil  >>>

Vastu võetud Palamuse Vallavolikogu määrusega nr 21 30.12.2010
 

 • Valdade ühine jäätmekava 2015 - 2020  >>>

 • Jäätmekava lisad 1-14  >>>

 

Palamuse valla maagaasi arengukava on vastu võetud 24.mail 2006 Palamuse Vallavolikogu määrusega nr 21.

 

 • Palamuse valla jäätmekava  >>>

Palamuse valla jäätmekava on vastu võetud 25.mail 2005 Palamuse Vallavolikogu määrusega nr 6

 

 • O. Lutsu-temaatiline turismimajanduse arengukontseptsioon ja turundusstrateegia 2008-2016  >>>

Heaks kiidetud Palamuse Vallavolikogu 26.veebruari 2009.a istungil.

 

 • Palamuse valla ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 - 2025   >>>

Vastu võetud Palamuse Vallavolikogu 04.10.2013 määrusega nr 72.

 • Palamuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009 - 2021   >>>

• Joonis 1Joonis 2Joonis 3Joonis 4Joonis 5Joonis 6Joonis 7Joonis 8Joonis 9
Vastu võetud Palamuse Vallavolikogu 21.05.2009.a määrusega nr 99.

 

 • Palamuse valla soojamajanduse arengukava  >>>

Vastu võetud Palamuse Vallavolikogu 27.08.2009 määrusega nr 104.

 

 • Palamuse aleviku, Kaarepere küla ja Luua küla soojamajanduse arengukava aastateks 2017-2027  >>>

Vastu võetud Palamuse Vallavolikogu 21.09.2017 määrusega nr 84

 

  

Toimetaja: PRIIT KALME